0 555 192 07 32
Prof. Dr. Mehmet Tahir Oruç
Prof. Dr. Mehmet Tahir Oruç
Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kanser Cerrahisi, Tiroid Cerrahisi, Genel Cerrahi
1983-1989 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim alan Prof Dr Mehmet Tahir Oruç, 1989 yılında Tıp Doktoru oldu. Aralık 1994’te Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Genel Cerrahi uzmanlığını aldı. Uzmanlığın ardından Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3 yıl süreyle cerrahi onkoloji (kanser) konusunda fellow olarak çalıştı. 2005 yılında Doçent ve Klinik Şef Yardımcısı, 2009 yılında Genel Cerrahi Klinik Şefi, 2019 yılında İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Genel Cerrahi Profesörü oldu. 2012-2019 yılları arasında Antalya Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde Genel Cerrahi Klinik Şefi olarak çalıştı. Prof Dr Mehmet Tahir Oruç, Halen Antalya Medical Park Hastanesi'nde Obezite-Metabolik Cerrahi, Kanser Cerrahisi, İleri Laparoskopik Cerrahi (Laparoskopik Obezite ve Metabolik cerrahi, Reflü Cerrahisi, Kolon, Rektum Cerrahisi gibi) Genel Cerrahi alanlarında çalışmaktadır. Obezite ve metabolik cerrahi prosedürler olarak; tüp mide (sleeve gastrectomy), metabolik cerrahi yani şeker ameliyatları (minigastric bypass, transit bipartition, Roux-n-N-Y Gastric Bypass) ameliyatları, revizyon ameliyatları çok sayıda ve başarılı olarak uyguladığı ameliyatlardır. Ayrıca meme kanseri ile ilgili tüm ameliyatları ve rekonstruksiyonları, mide, kolon-rektum kanserleri, pankreas kanserleri gibi gastrointestinal kanser ameliyatlarını da yüksek tecrübe ve başarı ile uygulamaktadır. Prof Dr Mehmet Tahir Oruç, çeşitli nedenlerle yurtdışı eğitim ve bilimsel aktivitelerde bulunmuştur. 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Pittsburgh Üniversitesi, Presbyterian University Hastanesi’nde 6 ay süreyle Hepatobiliyer ve Karaciğer Cerrahisi Bölümü’nde fellow olarak çalıştı. 2005 yılında Avusturya’da Morbid Obezite cerrahisinde Gastrik Band uygulaması eğitimi aldı. 2010 yılında İskoçya’nın Dundee şehrinde, dünyaca ünlü ve saygın bir merkez olan Cushieri Skill Center’da Laparoskopik Alt Gastrointestinal Cerrahisi (kapalı kolon ve rektum ameliyatları) eğitimi aldı. 2015 yılında Acıbadem Üniversitesi’nde Robotik Cerrahi eğitimi aldı. Bunların dışında çok sayıda uluslararası bilimsel toplantıda sunumlarda bulundu. Prof Dr Mehmet Tahir Oruç bugüne kadar tıp literatürüne de çok sayıda bilimsel katkıda bulunmuştur; ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve kongrelerde sunulmuş yaklaşık 290 adet yayını mevcuttur. Çeşitli yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılarda ve kurslarda katılımcı, konuşmacı ve oturum başkanı olarak görev almaktadır. Bilimsel çalışmalarına çeşitli ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda 500’ün üzerinde atıf yapılmış ve referans olarak gösterilmiştir. Prof Oruç, halen Antalya Medical Park Hastanesi’nde çalışmaktadır.

Ameliyat Sonrası Hastalarımız