Memede Kitle

Meme hastalıkları

Memenin fibrokistik hastalığı

Fibrokistik meme hastalığı ne anlama gelir?

 1. Tek memede veya iki memede dolgunluk, ağrılı şişlik ve huzursuzluk hissi mevcuttur.
 2. Hafif türlerinde şişlik olmadan hafif bir ağrı ve hassasiyet olabilir.
 3. Sık rastlanan bir durum olup 30-50 yaş grubundaki kadınların yaklaşık % 60’ını etkiler.
 4. Nadiren menapoz sonrasında rastlanır.
 5. Habis değildir ve kanserleşmezler.

Fibrokistik meme hastalığının başka adları var mıdır?
Fibrokistik meme hastalığı; meme displazisi, kronik kistik mastit, diffüz kistik mastopati veya iyi huylu meme hastalığı olarak adlandırılmaktadır.

Fibrokistik meme hastalığı neden olur?

 1. Bu hastalık meme bezinin hastalığıdır. Meme bezinin etrafında yağlı doku mevcuttur.
 2. Meme dokusunda salgı yapan hücreler ve bu hücrelerin yüzeyindeki epitelyal hücreler bulunmaktadır.
 3. Bu durumun oluşumuma normal adet siklusu içindeki meme dokusunu büyüten östrojen ve projesteron hormonları zemin hazırlar.
 4. Meme dokusu üzerine ayrıca, prolaktin, büyüme hormonu, insülin ve tiroid hormonunda etkisi vardır. Bu hormonlar östrojen ve projesteron’un etkilerini arttırabilir.
 5. Ergenlikten menapoz dönemine dek her adet döneminde meme kanalları içine sıvı ve hücresel artıklar dolar.

Fibrokistik meme hastalığı tek memede mi olur?
Sıklıkla iki memeyi birden ilgilendiren bir durumdur. Tek memede başlasa dahi, zaman içinde diğer memede de aynı şekilde başlar ve iki memenin birden hastalığı şeklini alır.

Fibrokistik meme hastalığının tanısı neden önemlidir?
Fibrokistik meme hastalığında ele kitle gelmesi nedeni ile meme kanseri ile karışabilir.

Fibrokistik meme hastalığının belirtileri nelerdir?

 1. Meme ağrısı
 2. Memede huzursuzluk
 3. Memede dolgunluk hissi
 4. Meme ucunda batma hissi
 5. Adet dönemi başlangıcında yakınmalarda artma
 6. Düzensiz kitlelerin ele gelmesi
 7. Mamografiyi değerlendirmek zorlaşır
 8. Bazen tanıda ayrım için biopsi gerekebilir

Memede kitle

Memede bir kitle gelmesi ne anlama gelir?
Yirmi yaşından itibaren her ay düzenli bir şekilde kendi memelerinizi muayene etmekte fayda vardır. Böylece memelerinizin doğal yapısına aşina olur ve herhangi bir değişiklik veya kitle söz konusu olduğunda kolayca ayırt edebilirsiniz. Adet dönemlerinde memelerde dolgunluk ve sertleşme olur. Dolayısıyla kendi kendine meme muayenesi yapmak için en uygun zaman adet kanamasından sonraki haftadır. Meme kitleleri iyi huylu (selim) veya kötü huylu (habis) olabilirler.Memede iyi huylu kitle ne demektir?

 1. Kistik Hastalık (Fibrokistik meme hastalığı): Kadınlarda en çok görülen meme kitlesi sebebidir. Bu kistlerin içleri sıvı dolu olup adet öncesi dönemde sıvı miktarı artar, memede gerginlik ağrı ve hassasiyet ortaya çıkar. Her iki memede de yaygın olup büyüdüklerinde yuvarlak düzgün hareketli sertçe kitleler halinde ele gelirler. Genellikle menopozdan sonra kaybolmaya başlarlar.
 2. Yağ bezeleri (lipomlar): Değişik büyüklükte tek, ağrısız, yuvarlak değişik büyüklükte meme kitleleridir. İçerisinde yağ dokusu bulunur. Vücudun meme dışında birçok yerinde de görülebilirler.
 3. Fibroadenomlar: Daha çok gençlerde görülen, genellikle tek, yuvarlak, oval, sert, hareketli, çoğu zaman ağrısız iyi huylu meme kitleleridir. Çoğunlukla tesadüfen fark edilirler.
 4. Papilloma ( intraduktal papilloma): Meme başı arkasındaki ana süt kanalı duvarında gelişen siğil benzeri yapılardır. Meme başından kanlı bir akıntıya neden olurlar.

Memede kötü huylu kitle ne demektir?
Memenin kötü huylu (habis) tümörleri başlıca üç bölgesinden gelişebilir.

 1. Meme kanalı kanserleri: En sık olan habis meme tümörü tipidir.
 2. Meme bezi kanserleri: Bu kanser türü meme bezinin kendisinden kaynaklanan ve lobüler kanser adı verilen kanser tipidir.
 3. Ara dokuların habis tümörleri: En nadir olan meme kanseri türüdür ve bez ile kanlarlının arasındaki bölümden kaynaklanırlar.

Meme kitlelerinde yaklaşım nasıl olmalıdır?
Meme kitleleri başlıca ikiye ayrılır. İlki elle fark edilebilen kitlelerdir. İkincisi ise elle fark edilmeyen ve sadece görüntüleme yöntemleri ile belirlenebilen tümör tipleridir. Burada aşağıdaki yöntemlerden yararlanılır.

 • – Meme ultrasonu: Özellikle kistleri, katı (solid) kitlelerden ayırt etmekte faydalıdır.
 • – Mamografi: Elle hissedilemeyen çok küçük kitlelerin bile görülmesini sağlar. Özellikle 40-50 yaşından itibaren düzenli aralıklarla yapılması tavsiye edilmektedir.
 • – İğne biyopsisi: Kitle içerisinden hücre örneği alarak mikroskop altında inceleme amacıyla yapılır. Özellikle elle hissedilebilen kitlelerde önem kazanır.

Meme Kitleleri nasıl değerlendirilir?

 1. Elle muayene: Kişinin kendi kendini veya hekim tarafından yapılan elle muayenedir.
 2. İğne ile sıvı örneği alınması: Hekim tarafından yapılır. Memedeki kitle içine enjektörle girilir ve eğer sıvı varsa enjektör içine çekilir. Bu yötemle kitlenin kist veya katı olup olmadığı tesbit edilmiş olur. Aynı zamanda alınan sıvı patolojik incelemeye gönderilir. Kistik kitleler bu yöntemle boşalırlar ve aynı zamanda tedavi edilmiş olunurlar.
 3. İnce iğne aspirasyon biyopsisi: Katı (solid) kitle varlığında uygulanır. Enjektöre hücre emilir, bu hücreler cam üzerine püskürtülüp patoloji uzmanı tarafından incelenir. İşlem direkt olarak hissedilen kitleden veya ultrasonografi eşliğinde yapılabilir.
 4. Ultrasonografi: Memenin ses dalgaları ile incelenmesini sağlar. Memedeki kitleleri, kitlenin kistik veya katı olup olmadığını belirlemede faydalıdır.
 5. Mamografi: Memenin röntgen ile incelenmesidir. Erken dönemde meme kitlelerinin tanısını sağlar. Kitlenin iyi veya kötü huylu olduğunu belirleyebilir. Bazen kitle ele gelmeden tanı koydurabilir.

Biyopsi: Kitlenin lokal veya genel anestezi ile cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Kitle tamamen (eksizyonel) veya kısmen (insizyonel) olarak çıkartılıp patolojik incelemeye gönderilir.

Memede kitle tespit edildiği zaman hekim bu yöntemlerin bir veya birkaçını uygulayarak kitleyi incelemeye alır ve kesin tanıya varılır.

Hakkında

Prof. Dr. M. Tahir ORUÇ meme kanseri, obezite ameliyatı, tüp mide, mide küçültme, şeker ameliyatı, tiroid nodülü, mide by-pass, rektum kanseri, kolon kanseri, reflü, tiroid kanseri, gastrik by-pass konularında Antalya'da genel cerrah olarak çalışmaktadır.

Çalışma Saatleri

Pzt- Cuma: 9.00 - 18.00 Cumartesi: 09.00 - 13.00

İletişim

Tel: 0 555 192 07 32Antalya Medical Park Hastanesi
Open chat
Yardımcı olabiliriz ..