Obezite Ameliyatı Nedir ?

Obezite ameliyatı nedir? Morbid obezite ne yazık ki dünyanın en önemli sağlık problemlerinden biri haline geldi. Sigaradan sonra genel sağlığımıza en zararlı etkenlerden ikincisi konumunda. Beraberinde birçok sağlık problemi ortaya çıkabiliyor. Kilo arttıkça gelişen metabolik bozukluklar başta şeker hastalığı olmak üzere, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, kardiyak sorunlar, solunum problemleri, uyku apne, infertilite, eklem problemleri, psikiyatrik sorunlar, sosyal problemler bunlardan en önemlileri. Bu nedenle bu ameliyatlar da giderek önem kazanmakta.

Peki, obezite ameliyatı nedir? Birlikte bu sorunun cevabını detaylarıyla açıklayacağım. Obezite ameliyatı morbid obezite nedeniyle yapılan birçok ameliyat çeşidini kapsar. Bunla 3 ana gryba ayrılırlar. Birinci grup, yiyecek alımını kıstlayan ameliyatlardır. Tüp mide ameliyatı ve mide kelepçe yöntemi bunların başlıcalarıdır. Ayrıva vertikal band gastroplasti denilen çok uygulanmayan bir ameliyet da bu grupta kabul edilebilir. İkinci grup obezite ameliyatı yiyeceklerin emilimini bozarak etki gösteren ameliyatlardır. Bunlara baypas (bypass) ameliyatları ya da halk arasında söylendiği gibi şeker ameliyatı da denilmektedir. Bunların temel mekanizması barsakların bir bölümünün devre dışı bırakılmasıdır. Mideyle barsak arasında yeni bir yol yapılarak barsakların bir bölümü emilim dışı kalır. Üçüncü grup obezite ameliyatı hem gıda alımını kısıtlayan hem de emilimi bozan yani iki etkiyi de gösteren ameliyatlardır. Bunlara minigastrik baypa, rny gastrik baypas gibi ameliyatlar örnektirler. Bugün en sıklıkla uygulanan yöntemler de bu yöntemlerdir.

Şimdi de obezite cerrahisinde bazı önemli terimler hakkında bilgi vermek istiyorum Çünkü bunların bilinmesi hastalarımızın bazı karışıklıklardan uzak kalmasını sağlayacak. Hastalarımızın en çok sorguladığı bu terimler şunlar: Şeker ameliyatı; şeker ameliyatı demek özellkile şeker hastalığı için yapılan emeliyatları kasteder ki; bunlar baypas ameliyatlarıdır. Obezite cerrahisi; Morbid Obezite için yapılan tüm ameliyatları kasteder. Aralarında fark var mıdır?  Evet var; her ameliyat herkese uygun değil. Örneğin vücut kitle endeksi 35 ve üzeri insanlar biliyorsunuz morbid obezite olarak adlandırılır ve kişi isterse ameliyat endikasyonu doğar, yani ameliyat olabilir. (35 in altında obezite ameliyatı uygun değil). Vücut kitle indeksi ameliyat seçiminde önemlidir. Diyelim ki; iki hasta var, birinin vücut kitle indeksi 40, diğeri 38 ama şeker hastalığı da var. Hangisine hangi ameliyatı yapmalıyız? Vücut kitle indeksi 40 olan ama şeker hastalığı olmayan hastaya obezite cerrahisi olarak tüp mide ameliyatı uygun olurken, 38 olan ve şeker hastalığı olan hastaya bir baypas ameliyatı yani şeker ameliyatı da denilen bypass yöntemlerinden birini tercih etmek daha uygun olacaktır. Tabii ki ameliyat yöntemine karar verirken tek kritek bu değil, hastanın yeme alışkanlıkları, yaşı, aktivitesi gibi birçok kriter de gözönünde bulundurulur. Baypas ameliyatları yukarıda da bahsettiğim gibi; minigastrik bypass, RNY gastrik bypass, transit bipartisyon, duodenal switch gibi baypas ameliyat yöntemlerini içerir. Bypass yöntemlerinin herbirinin kişiye özel seçim yapmamız için, farklı özellikleri vardır.

Hakkında

Prof. Dr. M. Tahir ORUÇ meme kanseri, obezite ameliyatı, tüp mide, mide küçültme, şeker ameliyatı, tiroid nodülü, mide by-pass, rektum kanseri, kolon kanseri, reflü, tiroid kanseri, gastrik by-pass konularında Antalya'da genel cerrah olarak çalışmaktadır.

Çalışma Saatleri

Pzt- Cuma: 9.00 - 18.00 Cumartesi: 09.00 - 13.00

İletişim

Tel: 0 555 192 07 32Antalya Medical Park Hastanesi
Open chat
Yardımcı olabiliriz ..