Tüp Mide Ameliyatı Bilinmesi Gerekenler

TÜP MİDE AMELİYATI Sleeve Gatrektomi (sleeve gastrectomy) TÜP MİDE ( MİDE KÜÇÜLTME ) Tüp Mide (Mide Küçültme) ne demektir? Mide vücudumuzda yediğimiz yiyeceklerin sindirilmeleri için ilk durak yeri olan yemek borusu ile 12 parmak bağırsağımız arasında yerleşmiş olan ve yenilen gıda miktarına bağlı olarak önemli oranlarda genişleyebilen bir organdır. Genişleme…

Learn more

Pankreas Kanseri

Pankreas nedir?
Pankreas sünger şeklinde, 15 cm uzunluğunda ve midenin arkasında yer alan bir organdır. Pankreasın baş, gövde ve kuyruk olmak üzere bölümleri vardır. Pankreasın en geniş kısmı baş ve en dar kısmı kuyruk bölümüdür. Pankreasın baş kısmı karnın sağ tarafında duodenum adı verilen onikiparmak bağırsağı ile bağlantısı vardır. Pankreasın kuyruk kısmı ise karnın sol tarafında dalak ile komşuluk gösterir.

Learn more

Safra Kesesi Kanseri

Safra kesesi kanseri nedir?

  1. Safra kesesinin görevi, karaciğerin ürettiği safra sıvısını depolamaktır. Genellikle açlık halinde safra kesesinde biriken safra, burada konsantre edilerek depolanır. Sindirim sırasında ise, safra kesesi kasılarak içindeki safrayı bağırsağa boşaltır ve böylelikle yağlı maddelerin emilimi gerçekleşir. Safra kesesinden kaynaklanan habis tümörlere ise safra kesesi kanseri adı verilir.
  2. Kadınlarda daha sık görülür.
  3. Safra kesesi taşı nedeniyle ameliyat edilen hastaların % 1’inde safra kesesi kanseri belirlenir.

Learn more

Rektum Kanseri

Rektum kanserlerinin sıklığı nedir?

Kalın bağırsağın makata (anüs) açılan bölümüne rektum adı verilir ve bu bölümden kaynaklanan kanserler rektum kanseri adını alır. Rektum denilen kalın bağırsağın son bölümü sakrum adı verilen kuyruk sokumu kemiğinin önünde yer alır.

Learn more

Tiroid Ameliyatı Tiroidektomi

Tiroidektomi nedir?

Genel anestezi altında tiroid bezinin bir kısmı veya tamamının çıkarılmasıyla yapılan operasyona denir
<!–more

ENDİKASYONLAR:

1-Tiroid kanseri veya şüphesi varlığı mutlak ameliyat endikasyonudur.

2-Büyük nodüller: Kanser riski taşımasa da basıya bağlı olarak kozmetik sorunlar oluşturabiliyor. Ayrıca büyük nodülün içinde küçük bir kanser odağının iğne biyopsisi ile atlanması mümkün olabileceğinden 4 cm ve üzerindeki nodüllere ameliyat yapılabilir.

3-Hipertiroidi : Bezin tamamı veya aktif bir nodülün çok çalışmasına bağlı oluşan durumdur, ilaç ve/veya radyoaktif tedavi yöntemine cevap vermez ise ameliyat uygulanabilir..

Ameliyat yöntemleri nelerdir: Bütün cerrahi yöntemlerde olduğu gibi birçok isim sınıflandırması yapılmıştır ve bunlar biraz anlaşılır olmayabilir. Günümüzde en çok kullanılan en anlaşılır ve basit sıralama aşağıdaki gibidir:

1-Total tiroidektomi: Bütün tiroid bezinin tamamının çıkarılmasına denir.(Sağ ve sol loblar, istmus {orta hat}, piramidal lob {yukarı uzanan bölüm})

2-Totale yakın tiroidektomi: Tiroid yataklarında bilerek 1-2 gr kadar doku bırakılmasıdır. Burada esas amaç ses siniri tiroid dokusuyla çok iç içe ise, sinire herhangi bir zarar verilmesinin önlenmesidir. Kalan bu kadar dokunun fonksiyonel olması mümkün olmadığından amaç sadece sinirin korunmasıdır.

3-Subtotal tiroidektomi: Tiroid yataklarında 1-2 gr dan daha fazla doku bırakılmasıdır. Günümüzde kabul edilen bir yöntem olmayıp, daha az deneyimli cerrahlarca tercih edilen bi yöntemdir. Burada kalan doku ikinci yönteme göre daha fazladır ancak yine de normal hormon salgılanması için yeterli değildir.. Tiroid kanserlerinde kesinlikle uygulanmaması gerekir, iyi huylu-benign hastalıklar için de tercih edilmemelidir.

4-Total lobektomi: Bir taraf tiroid lobunun tamamının çıkarılması diğer loba dokunulmamasıdır. Bu yöntem kanser şüpheli tek nodül olduğunda, nodülün bulunduğu lobun tamamının çıkarılıp hastanın uyandırılmasıdır. Ameliyat sonrasında yapılacak patolojik incelemeden sonra kanser ayırımı kesinlikle yapılacaktır. Eğer hastada kanser yoksa ek bir tedaviye gerek olmayacak ve çok büyük bir olasılıkla karşı lobun çalışıyor olması sayesinde dışarıdan hormon almadan hayatına devam edecektir.

5-Tamamlayıcı tiroidektomi: Yukarıda belirtilen tabloda, yani tek bir lobun çıkarılmasından sonra patoloji incelemesinden sonra kanser gelirse, karşı lobun da ikinci bir ameliyatla çıkarılıp (karşı lob normal olsa da) total tiroidektomiye dönülmesi yöntemine denir.

Learn more

Hakkında

Prof. Dr. M. Tahir ORUÇ meme kanseri, obezite ameliyatı, tüp mide, mide küçültme, şeker ameliyatı, tiroid nodülü, mide by-pass, rektum kanseri, kolon kanseri, reflü, tiroid kanseri, gastrik by-pass konularında Antalya'da genel cerrah olarak çalışmaktadır.

Çalışma Saatleri

Pzt- Cuma: 9.00 - 18.00 Cumartesi: 09.00 - 13.00

İletişim

Tel: 0 555 192 07 32Antalya Medical Park Hastanesi
Open chat
Yardımcı olabiliriz ..