Tiroid Kanseri

Tiroid kanseri nedir?
Tiroid bezinin habis veya kötü huylu tümörlerine tiroid kanseri adı verilir. Hormon salgılayan (endokrin) bezlerin en sık rastlanılan kanseridir. Kanser adı her ne kadar ürkütücü gelse de tedavileri çoğu zaman mükemmele yakındır. Tiroid kanserlerinin çoğu ameliyat ile tedavi edilebilirler. Tiroid nodülleri nüfusun yaklaşık % 10-30’unda görülür, ancak bunların % 10-15’i kansere dönüşür.

Tiroid kanseri belirtileri nelerdir?

 1. Tiroid kanserlerinin büyük bir bölümü belirti vermezler ve tesadüfen tarama amaçlı veya başka bir nedenle yapılan bir Ultrasonografi tetkiki sırasında anlaşılırlar.
 2. Boyunda şişlik
 3. Boyunda lenf bezlerinde şişlik
 4. Nefes alma zorluğu
 5. Yutma güçlüğü
 6. Seste kabalaşma veya kısılma
 7. Vakaların çok az bir bölümünde boyunda ve çenede ağrı, yutma güçlüğü ve ses kısıklığı olabilir.

Tiroid kanseri tanısı nasıl konulur?

 1. Doktor muayenesi: Elle muayenede hem tiroid bezi, hemde boyun bölgesindeki lenf bezleri muayene edilir.
 2. Kan tahlili: TSH değeri düşük veya yüksek bulunabilir, tiroid bezinin çalışma şekli hakkında bilgi verir. Kalsitonin yüksekliği ise medüller tipte tiroid kanseri için tanı koydurucu olabilir.
 3. Ultrasonografi: Elle hissdilemeyen sıvı veya katı nodülleri gösterir. Sıvı olan nodüller kist adını alır ve kanser riski taşımazlar, ancak katı nodüller kanser riski taşıyabilirler.
 4. Sintigrafi:Hastaya radyoaktif bir maddenin içirilmesi sonrasında yapılan bir tetkiktir. Tiroid dokusuna oranla radyoaktif maddeyi daha fazla tutan nodüllere sıcak ve daha az tutan nodüllere ise soğuk nodül adı verilir. Soğuk nodüller kanser riski taşırlar.
 5. Biopsi: Hastadan ultrason eşliğinde bir iğne biopsisi alınabilir veya daha ender olarak cerrahi yöntemle nodül üzerinden biopsi alınabilir. Daha seyrek olarak cerrahi yöntemle nodül çıkartılıp biopsi yapılabilir.

Tiroid kanseri türleri nelerdir?Papiller tiroid kanseri:

 1. En sık rastlanılan tip olup, tiroid kanserlerinin % 70-80’ini oluştururlar.
 2. Her yaşta görülebilir.
 3. Ortalama her 1,000 kişide birinde görülür.
 4. Lenf bezlerine çok yavaş bir şekilde yayılım gösterir.
 5. Hastaların tamamına yakını tedavi ile şifaya ulaşır.

Foliküler tiroid kanseri:

 1. Tiroid kanserlerinin % 10-15’ini oluştururlar.
 2. İleri yaş grubundaki hastalarda görülür.
 3. Önce boyun lenf bezlerine yayılma gösterirler.
 4. Papiller tiroid kanserinden farklı olarak damarlar yolu ile akciğerler ve kemiklere sıçrama (metastaz) yapabilirler.
 5. Zamanında tanı konulursa, hastaların büyük bölümü tedavi ile şifaya ulaşır.

Medüller tiroid kanseri:

 1. Tiroid kanserlerinin % 3-5’ini oluştururlar.
 2. Tiroid’in C hücrelerinden kaynaklandığı için kalsitonin tetkiki çok yüksek düzeylerde bulunabilir.
 3. Ailesel özelliği vardır, diğer bazı hormonal sorunlarla birlikte görülür ve yavaş seyirlidir.
 4. Ailevi olan medüller tiroid kanserleri, multipl endokrin neoplazi (MEN) adı verilen ve diğer hormonal tümörleri de beraberinde bulunduran bir hastalık topluluğu şeklinde görülür.
 5. Kanda gen testi (RET proto-onkogeni) ile tanısı konulabilen tek tiroid kanseridir.
 6. Zamanında tanı konulması durumunda, sonuçlar iyidir.

Anaplastik tiroid kanseri:

 1. Tiroid kanserlerinin % 2-5’ini oluştururlar.
 2. Tedaviye en az yanıt veren ve en saldırgan tiroid kanseri türüdür.
 3. Sonuçları yüz güldürücü değildir.

Diğer tümörler: Tiroid bezinden kaynaklanan ender tümörler ise lenfoma, sarkom ve karsino-sarkom’dur.

 1. Tiroid kanseri evrelendirmesi hangi tetkik yöntemleri kullanılır?
 2. Ultrasonografi
 3. Bilgisayarlı tomografi
 4. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
 5. Akciğer röntgeni
 6. Tüm vücut sintigrafisi

Tiroid kanserinin evrelendirmesi nasıl yapılır?

 1. T1: tümör 2 cm ve altında çaptadır
 2. T2: tümör 2-4 cm çaptadır
 3. T3: tümör 4 cm’den büyük çaptadır
 4. T4: tümör tiroid kapsülünün dışına taşmıştır, tümn anaplastik karsinomlar bu grupta olarak kabul edilir.
 5. N0: lenf bezi metastazı yok
 6. N1: lenf bezi metastazı var

Evre 1 ile 4 arasında evrelendirme yapılır, 1. evre başlangıç aşamasında ve 4. evre yayılmış tümör anlamına gelir.

Tiroid kanserinin tedavisi nasıl gerçekleştirilir?
Tiroid kanserinin tedavisi; kanserin türüne, nodülün büyüklüğüne, hastanın yaşına ve kanserin yayılıma göre düzenlenir. Tedaviyi sıklıkla Genel Cerrahi Uzmanı, Endokrinoloji Uzmanı ve abzen Onkolog birlikte düzenlerler.

 1. Cerrahi tedavi:
  Her tiroid kanserinde ameliyat ile tiroid bezinin tamamının çıkartılması yani total tiroidektomi ve sıklıkla boyun lenf disseksiyonu gerekir.
 2. Radyoaktif iyot (atom) tedavisi:
 • – Tiroid kanseri dokusu büyükse ve lenf bezlerinde tutulum varsa, ameliyat sonrasında radyoaktif iyot (I131) tedavisi gerekebilir.
 • – Ameliyat sonrasında doktorunuz sizde öncelikle hipotiroidi gelişmesini ve böylelikle tiroid stimulan hormon (TSH) düzeyinizin yükselmesini bekleyecektir. Normalde tiroid kanseri hücreleri iyotu çok az tutarlar ve yüksek TSH seviyesi ile bu hücrelerin iyot tutma oranı ve radyoaktif iyot (atom) tedavisi’nin etkinliği artacaktır.
 • – Daha sonra tiroid hormonu (T3) tedavisine başlanır.
 • – Akciğere sıçrama (metastaz) yapmış tiroid kanserlerinde bile etkilidir.

Anaplastik tiroid kanseri hastalarında hastanın durumuna göre ameliyat sonrasında radyoterapi ve kemoterapi seçenekleri uygulanabilir.

Tiroid kanserinin takibi nasıl gerçekleştirilir?
Tiroid kanseri tekrarlamaması (nüks) için düzenli olarak takip edilmelidir.
Kan testleri: T4, TSH ve tiroglobülin takibi yapılır.

Hakkında

Prof. Dr. M. Tahir ORUÇ meme kanseri, obezite ameliyatı, tüp mide, mide küçültme, şeker ameliyatı, tiroid nodülü, mide by-pass, rektum kanseri, kolon kanseri, reflü, tiroid kanseri, gastrik by-pass konularında Antalya'da genel cerrah olarak çalışmaktadır.

Çalışma Saatleri

Pzt- Cuma: 9.00 - 18.00 Cumartesi: 09.00 - 13.00

İletişim

Tel: 0 555 192 07 32Antalya Medical Park Hastanesi
Open chat
Yardımcı olabiliriz ..